*

「 Tiếng Việt / Vietnamese 」 List

tấn công một cách hiệu quả cho người tiêu dùng! Phương pháp sử dụng đèn hiệu (Beacon)

  Tiếp thị sử dụng các đèn hiệu là có khi được xem xét. Lần này, chúng tôi giới thiệu

Read more...

Kinh doanh suôn sẻ trong ứng dụng quản lý khách hàng! Câu chuyện thành công và lợi ích của việc giới thiệu

quản lý khách hàng là phải hiểu mọi thông tin khách hàng duy nhất và điều tra, chúng tôi tham

Read more...

Phía sau của ngành tài chính! Chiến lược bởi o2o

các nhà bán lẻ khác, ngành công nghiệp tài chính đã trở thành một tuổi để suy nghĩ về chiến lược

Read more...

Các thị o2o? Đối với chương trình khuyến mãi để tăng hiệu quả thu hút khách hàng

Các công ty đang tập trung vào việc tiếp thị sử dụng Internet. Trong số đó có đang thu hút sự ch

Read more...

mở rộng thị trường của o2o !? Và tại sao và tiếp thị các phương pháp

Chúng tôi có một số ngày càng tăng của ngành công nghiệp để tận dụng lợi thế của bán lẻ đa kênh, n

Read more...

Và phương pháp của hiệu ứng quảng cáo của ứng dụng khuyến mại?

Trong điện thoại thông minh hiện đại và môi trường SNS đã thâm nhập, bạn có thể bán hàng bởi ứng

Read more...

Chính xác beacon (Beacon) gì?

Một trong những sự chú ý chức năng trong việc tiếp thị o2o có một "ngọn hải đăng (Beacon)". Chún

Read more...

Cái quái gì o2o? Câu chuyện thành công và tính năng của nó

Trong những năm gần đây, nó là những gì thu hút sự chú ý như một phương pháp tiếp thị Web "o2o".

Read more...

Việc giải mã các ứng dụng quảng cáo từ trường hợp của ngành du lịch

ứng dụng khuyến mại để nâng cao nhận thức của các thương hiệu và các cửa hàng của họ, có hiệu lự

Read more...

Giới thiệu các trường hợp đặt hàng ứng dụng quảng cáo và thư

Sự lây lan của điện thoại thông minh, bây giờ trong một kỷ nguyên mà có quyền truy cập vào Inter

Read more...

PAGE TOP ↑