*

「 Tiếng Việt / Vietnamese 」 List

Chính xác beacon (Beacon) gì?

Một trong những sự chú ý chức năng trong việc tiếp thị o2o có một "ngọn hải đăng (Beacon)". Chún

Read more...

Cái quái gì o2o? Câu chuyện thành công và tính năng của nó

Trong những năm gần đây, nó là những gì thu hút sự chú ý như một phương pháp tiếp thị Web "o2o".

Read more...

Việc giải mã các ứng dụng quảng cáo từ trường hợp của ngành du lịch

ứng dụng khuyến mại để nâng cao nhận thức của các thương hiệu và các cửa hàng của họ, có hiệu lự

Read more...

Giới thiệu các trường hợp đặt hàng ứng dụng quảng cáo và thư

Sự lây lan của điện thoại thông minh, bây giờ trong một kỷ nguyên mà có quyền truy cập vào Inter

Read more...

Việc giải mã các ứng dụng doanh nghiệp từ những câu chuyện thành công

sử dụng rộng rãi của điện thoại thông minh là tiên tiến, trong đó hiệu quả của PR công ty sử dụ

Read more...

Lần đầu tiên trong chiến lược o2o nếu đưa lên?

Trong thời hiện đại, mà đã trở thành một xã hội thuần, tăng doanh thu của cửa hàng riêng của mình

Read more...

Trường hợp áp dụng khuyến mại của ăn ngoài

Trường hợp áp dụng khuyến mại của ăn ngoài ứng dụng quảng cáo mà có ích như các biện pháp o2

Read more...

Cố gắng để thành công biết các xu hướng mới nhất của ứng dụng công ty

​​công ty đang gia tăng số lượng khách hàng của các cửa hàng và các dịch vụ của công ty, để

Read more...

Trong o2o dịch vụ điểm

"dịch vụ điểm bây giờ là dịch vụ phổ biến có thể nói rằng ""rõ ràng có"" bây giờ cho khá

Read more...

Thành công bằng cách sử dụng quảng cáo o2o

quảng cáo o2o đã rất quen thuộc trong vài năm trở lại đây. quảng cáo Banner và được hiển thị trê

Read more...

PAGE TOP ↑