*

「 Tiếng Việt / Vietnamese 」 List

Và ghi chú khi phát triển một ứng dụng

App phát triển, nhưng đã trở nên dễ dàng ngay cả trong tư nhân, có một khả năng để phát triển và

Read more...

Sử dụng kết quả khảo sát sử dụng các ứng dụng và các

Điều rất quan trọng để biết người dùng các kết quả khảo sát sử dụng các ứng dụng. Tuổi những loạ

Read more...

Để nhằm mục đích hiển thị trên cùng của ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng là

Vào việc cửa hàng ứng dụng trong ứng dụng này là màn hình hiển thị phía trên, nó có số lượng lớn

Read more...

Là những lợi ích của việc giới thiệu một ứng dụng lưu trữ? So với các dịch vụ khác của nó

Điện thoại thông minh tỷ lệ sở hữu được tăng lên, số lượng ứng dụng cũng đang gia tăng nhanh chó

Read more...

Đối với chi phí phát triển sẽ được giới thiệu lợi ích và chăm sóc của các ứng dụng lưu trữ

  Cả hai lớn và nhỏ, trong những năm gần đây nhiều công ty và cửa hàng đã giới thiệu một

Read more...

tấn công một cách hiệu quả cho người tiêu dùng! Phương pháp sử dụng đèn hiệu (Beacon)

  Tiếp thị sử dụng các đèn hiệu là có khi được xem xét. Lần này, chúng tôi giới thiệu

Read more...

Phía sau của ngành tài chính! Chiến lược bởi o2o

các nhà bán lẻ khác, ngành công nghiệp tài chính đã trở thành một tuổi để suy nghĩ về chiến lược

Read more...

Các thị o2o? Đối với chương trình khuyến mãi để tăng hiệu quả thu hút khách hàng

Các công ty đang tập trung vào việc tiếp thị sử dụng Internet. Trong số đó có đang thu hút sự ch

Read more...

mở rộng thị trường của o2o !? Và tại sao và tiếp thị các phương pháp

Chúng tôi có một số ngày càng tăng của ngành công nghiệp để tận dụng lợi thế của bán lẻ đa kênh, n

Read more...

Và phương pháp của hiệu ứng quảng cáo của ứng dụng khuyến mại?

Trong điện thoại thông minh hiện đại và môi trường SNS đã thâm nhập, bạn có thể bán hàng bởi ứng

Read more...

PAGE TOP ↑