*

Ngăn chặn người dùng dòng chảy của các ứng dụng! Ưu điểm của thông báo phân khúc push giới thiệu

Publish: : Last modified:07/09/2018 Tiếng Việt / Vietnamese

Ngoài ra còn có thể cung cấp các chức năng của thông báo push ứng dụng, nhưng bạn đẩy thông báo được thực hiện có hiệu quả. Để duy trì khách hàng là thông báo push thực sự hữu ích, nó là cần thiết để hiểu biết về thông báo phân khúc đẩy. Chúng tôi sẽ giới thiệu ý nghĩa và phân khúc của thông báo đẩy.

 

Trước khi bạn biết phân khúc! App với thông báo push?

Các muốn hiểu trước khi biết về việc áp dụng phân khúc này là thông báo đẩy. Đẩy thông báo là loại ưu và nhược điểm trong công tác quản lý ứng dụng, tại sao dẫn đầu trong phân khúc này, sẽ giới thiệu những điều cơ bản của thông báo đẩy.

 

App thông báo push là gì?

Đẩy thông báo và, ngay cả khi họ không mở ứng dụng, bởi màn hình điện thoại thông minh và âm thanh, đó là khả năng cung cấp thông tin cho người dùng. Hiệu quả Vấn đề là có khả năng gây cho người dùng vào ứng dụng. Nếu mua sắm ứng dụng, bạn có thể tận dụng, chẳng hạn như nếu bạn muốn thông báo các thông tin phiếu mua hàng và các thông tin bán hàng.

 

Những lợi ích của thông báo push

Để đẩy thông báo có những ưu điểm sau.

・Và thông báo dễ dàng cho họ để xem nội dung
・Một người sử dụng cao của giá mở
・Thông tin nhanh để khách hàng tiêu dùng

thông báo thứ nhất là dễ dàng để chạm vào mắt của người dùng. điện thoại thông minh có kích thước bàn tay, từ thực tế là dễ dàng dễ dàng dễ dàng để mở mang, hàng chục lần mỗi ngày bởi người sử dụng, đã được sử dụng để mở hàng trăm lần. Bởi vì nhiều lần có một cơ hội của việc sử dụng điện thoại thông minh trong một ngày, các nội dung của thông báo push rất dễ dàng để chạm vào mắt của người dùng.

Bên cạnh đó, thực tế là số lần sử dụng của người sử dụng là lớn, rằng có rất ít thời gian trễ lên thông tin cho người sử dụng đến. Mặc dù như e-mail tạp chí là cần thiết để xác nhận mở cho người dùng của họ ứng dụng riêng, push thông báo kể từ khi chỉ mở một chiếc điện thoại thông minh, nó cũng có khả năng để được xác nhận ngay lập tức. Bạn có thể cung cấp những thông tin nóng cho người dùng tươi.

Thêm vào đó, thông báo đẩy tại sao người dùng tỉ lệ mở được ưa thích cao hơn để được ở bên quản lý. Bởi vì có rất nhiều người áp đảo thấy so với các thông tin được cung cấp, chẳng hạn như tạp chí e-mail, nó có thể được gây ra một cách hiệu quả để ứng dụng.

Những bất lợi của thông báo push

Thông báo cho người dùng bằng các thông báo đẩy, và tần suất sai, nó có thể trở nên khó chịu cho người sử dụng vào thời điểm đó. Các hành động tiếp theo của người sử dụng push thông báo suy nghĩ đã làm phiền là nó không nhận được thông báo đẩy.

Nó vẫn còn tốt nếu bạn chỉ cần tắt các thông báo đẩy của ứng dụng, nhưng nó không có nó ít nhất là để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng. Sonaruto Viễn từ khuyến mại bằng một thông báo đẩy, sẽ dẫn đến sự sụt giảm trong khách hàng.

Phân khúc thông báo ứng dụng push không được gỡ bỏ

Để ngăn chặn sự gỡ bỏ cài đặt bằng cách thông báo đẩy, điều quan trọng là một số thực hiện một biện pháp đối phó. Giảm tần số của thông báo đẩy, nhưng đó cũng là một phương pháp như suy nghĩ về thời gian, tính chiến lược hơn phân khúc push push thông báo có thể được thông báo. Chúng ta hãy biết lợi ích của việc giới thiệu cơ bản.

 

thông báo đẩy phân đoạn và?

Phân khúc trong phát triển ứng dụng, là để chia thuộc tính người sử dụng. Đó là, các phân đoạn đẩy thông báo là, sau khi chia thuộc tính người dùng đề cập đến thông báo đẩy cho một người dùng nhất định. Các thông tin hữu ích phù hợp cho mỗi người dùng có thể đẩy thông báo là thế mạnh.

 

Nó có thể là một thông báo phân khúc push

Trong thông báo đẩy phân khúc Will gì có thể cụ thể. Một ví dụ về việc phân loại thuộc tính của thông báo phân khúc push sẽ giới thiệu một số.

・Đẩy thông báo phù hợp với khu vực người dùng là sống
・Đẩy thông báo phù hợp với sở thích của người dùng
・hãng khác để thúc đẩy thông báo
・Mua sắm phù hợp với tần số của thông báo push
・Đẩy thông báo cho một thời gian nhất định sẵn cho người dùng không im lìm

Bằng cách làm như vậy mịn phân loại thuộc tính, nó sẽ cho phép đẩy thông báo phù hợp với nhu cầu của nhiều người sử dụng. Tận dụng lợi thế của thông báo đẩy phân khúc này, cũng là cách tiếp cận thường xuyên càng tốt cho người sử dụng không hoạt động người không sử dụng lâu ứng dụng.

Ngăn chặn thông báo push gỡ bỏ cài đặt phân khúc

Để kết hợp các phân đoạn thông báo đẩy một cách hiệu quả là phải hiểu người dùng những gì được giúp đỡ. Trong điều kiện của các thuộc tính chia, nếu bạn có thể cung cấp thông tin phù hợp với các thuộc tính, người dùng thân cũng cảm thấy rằng một cái gì đó để giúp đỡ chính mình. Biết rằng đó là thông tin hữu ích, nó không phải là cũng có thể gỡ bỏ cài đặt ứng dụng để giải phóng dưới đây.

Một kết quả, thông báo phân khúc đẩy, nó sẽ ngăn chặn việc gỡ bỏ cài đặt người dùng. Tất nhiên, nó cũng có thể được sử dụng như một phương tiện để làm sống lại những người sử dụng không hoạt động, nhưng vì lý do ngủ nghỉ của mỗi, có thể được mong đợi như một phương tiện mà không chảy ra khỏi người dùng hiện tại và nói một trong hai.

Push Notification Tại sao không cố gắng tận dụng lợi thế của các thông báo phân khúc đẩy như một cách tiếp cận hiệu quả nếu bạn đang cảm thấy một điều không đủ để thúc đẩy bán hàng. Trong Piece, push thông báo, tất nhiên, cung cấp khả năng cho các ứng dụng tùy biến cao. Đó là khuyến cáo cho các khách hàng muốn tăng chức năng của ứng dụng.

Related articles

image02

Xu hướng Black Friday ở Việt Nam

Bắt nguồn từ Mỹ và dần lan sang các quốc gia Châu

Read this article

shutterstock_1038557029

Quy mô không quan trọng! ? Các thương hiệu hàng may mặc Lý do nên có một ứng dụng

Có nhiều loại khác nhau của các ứng dụng, nhưn

Read this article

shutterstock_667427014

Chính xác beacon (Beacon) gì?

Một trong những sự chú ý chức năng trong việc

Read this article

shutterstock_508997860

tấn công một cách hiệu quả cho người tiêu dùng! Phương pháp sử dụng đèn hiệu (Beacon)

  Tiếp thị sử dụng các đèn hiệu là c

Read this article

shutterstock_217306624-1-300x200

Sử dụng kết quả khảo sát sử dụng các ứng dụng và các

Điều rất quan trọng để biết người dùng các kết

Read this article

shutterstock_588990965

Lợi ích để kết hợp tự động hóa tiếp thị và đẩy thông báo cho ứng dụng của bạn

Chẳng hạn như nghỉ khách hàng, khách hàng hiện

Read this article

Giới thiệu trang web ẩm thực nổi tiếng Nhật Bản

Chuyên trang chia sẻ công thức nấu ăn Vào ngày 9 t

Read this article

shutterstock_438088582

phát triển ứng dụng và kết nối từ tiếp thị trực tuyến để diễn đàn

Tiếp thị kỹ thuật trang chủ và banner quảng cá

Read this article

medhat-dawoud-353792-unsplash

Con đường đến cửa hàng ứng dụng công cộng! Xuất bản toàn bộ thủ tục

Để có họ xuất bản ứng dụng trong cửa hàng ứng

Read this article

no image

9 ứng dụng của Adobe dành cho hệ điều hành iOS

Thông điệp của 9 bộ ứng dụng này mà Adobe muốn gửi

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑