*

Phía sau của ngành tài chính! Chiến lược bởi o2o

Publish: : Last modified:29/12/2017 Tiếng Việt / Vietnamese

các nhà bán lẻ khác, ngành công nghiệp tài chính đã trở thành một tuổi để suy nghĩ về chiến lược của kênh o2o và Omni. Ở đây sự khác biệt và các o2o và kênh Omni, chúng tôi giới thiệu những lý do cho ra đời bằng cách mỗi người trong số các ví dụ.


Hãy đầu tiên làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về o2o và Omni kênh

Store, trực tuyến, catalogue, SNS, rằng loại chiến lược tiếp thị để kết nối bằng cách sử dụng đầy đủ các quảng cáo với bất kỳ kênh để bao vây của khách hàng, được gọi là kênh Omni. Năm 2011 trong sự trỗi dậy của cửa hàng bách hóa hàng đầu của Mỹ Macy (Macy) là kết hợp, nó đã được phổ biến ở mức trên thế giới trong sáu năm.

Cho đến lúc đó, kênh duy nhất để bán chỉ trong các cửa hàng, đa kênh được đồng thời tận dụng lợi thế của các cửa hàng thực và trang web của EC là kỹ thuật tiếp thị chính. Sau đó, cửa hàng bán hàng và số lượng ngày càng tăng của đa kênh đó là cũng nói thêm email khác trang web -order và quản lý trang web EC, và thậm chí biến thành một bội số của trang web EC có thể được sử dụng kênh chéo tại một trong những ID. hiện tại đã được giải quyết trong bán lẻ đa kênh, mà đã trở thành dễ dàng hơn để quản lý thông tin khách hàng hơn so với kênh chéo.

Như với kênh chéo, sự khác biệt của bán lẻ đa kênh có thể được mua tại các cửa hàng và trực tuyến mọi cách, bạn cũng có thể tích hợp thông tin của khách hàng trong đó hệ thống được tập trung. Sự hài lòng của khách hàng hoàn hảo và thu thập thông tin, đã được giảm đáng kể nguy cơ cơ hội mất mát.

Đối với kênh Omni của bao vây là mục đích của khách hàng như việc lồng ghép các khách hàng sự hài lòng-up và thông tin khách hàng, mục đích của tổng du khách đến từ các khách hàng mới của WEB đến cửa hàng thực sự là những gì đang o2o (trực tuyến để ngoại tuyến ).

Trong khi lợi nhuận thấp so với các kênh Omni, nó là một đoạn ngắn hạn dự kiến ​​sự gia tăng doanh thu và số lượng khách hàng tiếp cận. Ai bởi các điện thoại thông minh lan cũng đương đại đã trở thành có thể có được rất nhiều thông tin trong một bước nhỏ, là một trong những những điều mà đã là một vấn đề là WEB Showrooming. Chạm vào hàng hóa trong cửa hàng, mua thực tế là các phong trào thực hiện trong giá trang web EC thấp nhất trên mạng, đã lây lan xung quanh thiết bị. Nó được thành lập như một biện pháp đối phó là sự cảm ứng của các cửa hàng thực bởi o2o.

Thông tin về các điểm có thể được tích hợp với mạng, nhưng có khả năng đem lại lợi ích hướng dẫn đơn giản của nó do các cửa hàng thực tế.

Không thực tế là bán lẻ đa kênh và o2o mà là tốt hơn, kênh Omni nếu nhằm mục đích kinh doanh lâu dài, là sự khác biệt của chỉ o2o nếu nhắm đến tăng doanh thu ngắn hạn đang phải đối mặt. Trong thực tế, nó là một tuyệt vời có khả năng kênh Omni Tại Thoạt nhìn, bạn biết rằng nó không dẫn đến việc đánh giá Sankounisuru ví dụ và người lao động Mỹ đôi khi trở thành một vấn đề.

Một trong những kênh Omni của dịch vụ đặt hàng trực tuyến có những điều có thể nhận được một cửa hàng thật, nhưng nó không dẫn đến việc đánh giá nhân viên bàn giao hàng hóa trong cửa hàng. Do đó không dẫn đến lòng hiếu khách hung hăng, nó là một ví dụ mà cũng bị rơi xuống bán hàng của cửa hàng thực sự để có tỷ lệ cho việc bán hàng của kênh Omni. trong một số trường hợp, tùy thuộc vào cách sử dụng Omni kênh được hiệu quả, nó cũng được coi là một khả năng mà khách hàng mới của chương trình khuyến mãi có hiệu quả bởi o2o.

Và tại sao ngành công nghiệp tài chính là sự ra đời của o2o là


Trong ngành công nghiệp tài chính, mua sắm tỉ lệ khởi phát từ WEB ở trung tâm của bảo hiểm đã tăng lên gần 80%. Có tác dụng như phổ biến và dễ sử dụng của sự lão hóa của các trang web so sánh bảo hiểm cái gọi là.

Bao gồm cả bảo hiểm và các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan đến là những điều phức tạp hơn rất nhiều, không có ít nhất một số người sẽ thường xuyên đi đến thỏa thuận mà không thể hiểu ở người già. Đó là tìm cách giúp họ thoát khỏi sự lo lắng, là “môi trường nghe người mà bạn không biết”.

O2o trong ngành công nghiệp tài chính sẽ không đáp ứng được nhu cầu của những người dùng muốn biết rằng bạn không biết chính xác những gì người phụ trách. Tài sản tài chính ít người dân và những người trẻ tuổi ít có khả năng dẫn đến sự cảm ứng đến cửa hàng để cố gắng điều tra một mình, nó là một trong những lý do mà thúc đẩy sự lão hóa của người sử dụng.

Các khác đến tăng cường sự cạnh tranh lãi suất, và mối quan hệ tăng trưởng chậm chạp do thu nhập từ phí ATM. Ngân hàng trực tuyến mà không có một cửa hàng thực tế từ có thể được giảm xuống mà lãi suất số tiền, người dùng có nhu cầu mở tài khoản là trên sự trỗi dậy. bởi họ yêu cầu để sử dụng ngay cả một cửa hàng thực và ATM trong người sử dụng trực tuyến, cho ngân hàng những người muốn kết nối với, chẳng hạn như thu nhập từ phí, là sự hiện diện của chiến lược o2o không thể bỏ qua.

O2o · câu chuyện thành công đa kênh bán lẻ rằng ngành công nghiệp tài chính là thực hiện

Trong thực tế ra khỏi chiến lược của o2o và kênh Omni đó đã được sử dụng trong ngành công nghiệp tài chính, nó sẽ giới thiệu những câu chuyện thành công.

Resona Bank, đó là người đầu tiên của kênh Omni giới thiệu trong ngành công nghiệp tài chính, đã thành lập một phòng chiến lược đa kênh bán lẻ trước khi các ngân hàng khác. Trong tham chiếu đến dữ liệu lớn, bao gồm các giao dịch của khách hàng cá nhân, nó làm cho việc cung cấp tài chính dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ.

Trong Resona Bank, là một khảo sát gần đây rằng hơn 90% khách hàng đang sử dụng các máy ATM và Internet banking. Chứ không phải là 10% khách hàng sử dụng các cửa sổ, bởi vì nó đã cảm thấy sự cần thiết của một cách tiếp cận hiệu quả bằng 90 phần trăm khách hàng, dường như đã dẫn đến việc mở các kênh Omni.

phương pháp cụ thể, khi kéo ra máy ATM tiền mặt, những người mà hiển thị quảng cáo cho một khách hàng cụ thể. Nó làm cho một cuộc điều tra đến 40% của cửa sổ thực tế của khách hàng đã xem quảng cáo, kể từ ngày nhận việc giới thiệu sản phẩm, đã đạt lên đến 2 phần trăm của việc mua trong đó.

Trong một trang web chuyên về bảo hiểm, thị trường bảo hiểm của việc so sánh bảo hiểm có thể được cả trực tuyến và các cửa hàng đã áp dụng o2o. Vì nó rất dễ dàng để so sánh bảo hiểm trên WEB, nhiều người sử dụng tận dụng lợi thế của các trang WEB. Để truy vấn thực tế là tự hỏi trực tiếp, hơn 80% trong số họ mang một chân vào cửa hàng.

Trái với Resona Bank of bán lẻ đa kênh, được thực hiện mục tiêu theo dựa trên dữ liệu từ khách hàng hiện tại, thị trường bảo hiểm mà tận dụng lợi thế của o2o cửa hàng cảm ứng của khách hàng mới đã trở thành một chính. Cả hai đều là những điểm tương tự mà tạo ra khách hàng cửa hàng, nhưng đã có một sự khác biệt của khách hàng hiện tại và khách hàng mới trước đây thu thập dữ liệu, các đặc tính của bán lẻ đa kênh và o2o đã được sử dụng tốt.

Ngoài ra còn có một phong trào mà là về để Ikaso cả hai đặc điểm này, được cung cấp đã trở thành một hình thức ngân hàng ứng dụng bằng cách NTT. Trong khi hỗ trợ đa kênh chiến lược bán lẻ như một khả năng đẩy thông báo để cung cấp khu vực lân cận khi người dùng đã trôi qua, các ứng dụng trở thành o2o cũng tương ứng có thể, nó được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế của tương lai.

Chiến lược này đã và đang thu hút sự chú ý ở nước ngoài, ví dụ, các tổ chức tài chính của London Barclays (Barclays) đã phát hành một ứng dụng dành riêng “Barclays truy cập”. Khi một bức ảnh khuôn mặt và yêu cầu được đăng ký trước, chúng ta có thể nhập ngân hàng chào đón khi tôi đến các cửa hàng, thủ tục tố tụng thông suốt trong những yêu cầu mà không cần bất kỳ lời giải thích. để nhận được một chút điều trị VIP, nó cũng dẫn đến sự khác biệt với các ngân hàng khác.

Bằng cách này, kênh Omni, mà còn được sử dụng ở nước ngoài, cuối cùng có được khách hàng mới dẫn trước o2o để ở đó. Bằng cách hiểu cả hai thuộc tính, nó Uchidase một chiến lược hiệu quả hơn.

Related articles

shutterstock_438088582

phát triển ứng dụng và kết nối từ tiếp thị trực tuyến để diễn đàn

Tiếp thị kỹ thuật trang chủ và banner quảng cá

Read this article

woocommerce-logo

WooCommerce – Plugin tạo trang bán hàng của WordPress

Khái quát chức năng -  Cung cấp nhiều tính năng

Read this article

12-chot-fe7c6

Thực trạng, giải pháp cho nguồn nhân lực công nghiệp tại Việt Nam

Thực trạng chung nguồn nhân lực công nghiệp Việt N

Read this article

michal-parzuchowski-397726

Hoặc làm thế nào để tận dụng lợi thế của các đèn hiệu, nó là như thế nào? Giới thiệu về trường hợp

Trong những năm gần đây, đã thu hút được sự ch

Read this article

image02

Xu hướng Black Friday ở Việt Nam

Bắt nguồn từ Mỹ và dần lan sang các quốc gia Châu

Read this article

shutterstock_1038557029

Quy mô không quan trọng! ? Các thương hiệu hàng may mặc Lý do nên có một ứng dụng

Có nhiều loại khác nhau của các ứng dụng, nhưn

Read this article

tải xuống

Lợi ích của việc dùng WordPress

Ngày 5/5/2004 giờ Mỹ công ty Automactic của Mỹ cun

Read this article

image00

TRÀO LƯU MASHUP TẠI VIỆT NAM

Mashup là thuật ngữ để chỉ việc ghép hoặc tự hát l

Read this article

Nguồn: 2ch.net

Thông tin nhạy cảm trên Internet

Trên trang diễn đàn lớn nhất của Nhật Bản 2channer

Read this article

04_01

Trong o2o dịch vụ điểm

"dịch vụ điểm bây giờ là dịch vụ phổ b

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑