*

Sử dụng kết quả khảo sát sử dụng các ứng dụng và các

Publish: : Tiếng Việt / Vietnamese

shutterstock_217306624-1-300x200

Điều rất quan trọng để biết người dùng các kết quả khảo sát sử dụng các ứng dụng. Tuổi những loại ứng dụng thường được sử dụng riêng biệt, bởi bất kỳ ứng dụng theo thể loại biết liệu phổ biến, bạn có thể giúp phát triển ứng dụng của bạn.

Người dùng điện thoại thông minh và ứng dụng thị trường 

người sử dụng điện thoại thông minh, đang gia tăng. Ở đây, Hiệp hội Truyền thông và Thông tin mạng của Nhật Bản (CIAJ) Chúng ta hãy nhìn vào cuộc khảo sát của những người dùng điện thoại thông minh đã thực hiện hàng năm. Đó là những gì nghiên cứu đã được thực hiện trên người sử dụng thiết bị đầu cuối di động 1.200 khu vực Kanto Kansai .

2016 phiên bản tài chính: Khảo sát người sử dụng điện thoại thông minh

Trước hết, những gì đang sử dụng bất kỳ thiết bị đầu cuối thông tin liên lạc là một thứ hai, chúng ta hãy Mitemi.

Như có một điện thoại thông minh là một trong những thứ hai trong 1.200 người, 1.003 người. Nói chung là 83,6%. Khi so sánh với năm 2015, tăng 6,9%. Garake là 196 người. Toàn bộ là 16,3%. Trong năm tài chính 2016, chúng ta có thể thấy rằng những người sử dụng điện thoại thông minh chiếm hơn 80%.

tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh là đặc biệt cao là 10, 20, 30 thế hệ. Tỷ lệ Sử dụng gần 100 phần trăm, bạn có thể thấy rằng hầu hết mọi người đang sử dụng một chiếc điện thoại thông minh.

2017 phiên bản tài chính: Khảo sát người sử dụng điện thoại thông minh

Trong ấn bản năm 2017 của cuốn sách hàng năm, đó là để có một điện thoại thông minh như một ngày duy nhất, 1.088 người. Tổng số của 90,7%. So với năm 2016 tài chính chúng ta có thể thấy rằng đã tăng 7,1%. Những người được sử dụng như là đơn vị đầu tiên của Garake là 110 người. Tổng số là 9,2% của, bạn có thể thấy rằng đã giảm 7,1% so với năm tài chính năm 2016.

Trong 10, 20 và 30 thế hệ tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh là đặc biệt cao trong năm tài chính 2016, không có thay đổi trong sử dụng. Cần lưu ý rằng 50, 60 thế hệ. Trong ấn bản 2017 của cuộc khảo sát Sách hàng năm, 80% trong họ 50, 60% số người ở độ tuổi 60 của họ ra kết quả mà đang sử dụng một chiếc điện thoại thông minh. Ngoài ra lớp tuổi cao, điện thoại thông minh đang được thâm nhập, kết quả có thể được nhìn thấy. 

người dùng tăng ứng dụng hơn so với trình duyệt bằng cách sự lây lan của ứng dụng SNS 

Bởi SNS ứng dụng như Line đã lan rộng, người dân thời gian để sử dụng ứng dụng hơn thời gian để sử dụng trình duyệt trong điện thoại thông minh đã trở thành xa hơn, đó là tình hình hiện nay.

Cũng trong năm 2014, thời gian sử dụng ứng dụng là 72%, và thời gian sử dụng trình duyệt là 28%, tỷ lệ sử dụng là kết quả rất cao của ứng dụng. Vì lý do này, đã trở thành thị trường ứng dụng cũng rất tích cực, có nhiều công ty để phát triển ứng dụng dịch vụ riêng của mình. Từ giờ trở đi, nó là kết quả của những người đưa lực lượng vào ứng dụng hơn để tập trung vào trang chủ nó có thể thấy rằng tôi có sẵn cho người dùng.

Điều gì nếu người dùng là sử dụng, trong đó cho biết các loại ứng dụng

shutterstock_480834514-300x200

Những loại ứng dụng là loại tuổi gì thường có sẵn cho người dùng trong một loạt các công ty, đã tiến hành một cuộc khảo sát. Bằng cách thực hiện các cuộc điều tra, bởi vì bất kỳ độ tuổi để làm như vậy nên là trọng tâm của, đảo ngược một chút ứng dụng phát triển mà hay tôi nên phát triển những gì ứng dụng thu thập tuổi của nó là ẩn.

Các tính năng của ứng dụng được sử dụng trong thời đại khác?

Tuổi bằng, nó sẽ thay đổi ứng dụng thường được sử dụng.

Ví dụ, từ 10 đến 20, SNS, video, trò chơi. 30, video, thời tiết, đấu giá. 40-60 thế hệ, thời tiết, chuyển hướng, và vân vân tin tức, phụ thuộc vào loại ứng dụng được sử dụng cũng theo độ tuổi. Trong để nhấn mạnh sự kết nối từ 10 đến 20 tuổi với bạn bè của tôi, kết quả khi người dùng thường đã đi ra SNS. khi nói đến nhiều ở độ tuổi 30 của mình để có một ngôi nhà, nó thường là để xem video như một phương tiện để thưởng thức của họ sở thích. Khi nói đến 40 và 60 thế hệ, bạn có thể thấy rằng bạn đang sử dụng các ứng dụng như một phương tiện thu thập thông tin.

 trời ứng dụng thị trường, phụ nữ chiếm vị thành niên cho khoảng một người sử dụng của một nửa?

Macromill là trong cuộc khảo sát tiến hành trên 15.000 người, tình hình mà người dùng của một nửa số ứng dụng chợ trời là một phụ nữ tuổi teen bây giờ đã rõ ràng. Trong số nữ của 10, 42,4% người đã bạn sử dụng một ứng dụng chợ trời, phụ nữ trong họ độ tuổi 20 là 37,7%, phụ nữ ở độ tuổi 30 của họ là 25,2 phần trăm. tỷ lệ Sử dụng ứng dụng tuổi Flea Market trẻ bây giờ là kết quả của một cao.

ứng dụng được sử dụng trong một thời gian dài? 

Bằng cách ứng dụng, số bắt đầu thời gian sử dụng của những người lớn, có một tính năng, chẳng hạn như ít hơn. App để được sử dụng trong một thời gian dài, SNS, ứng dụng messenger, âm nhạc, và hình ảnh. SNS và đưa tin ứng dụng được thiết kế để kết nối với người. Nếu không có ý thức vì lý do này, nhiều người để kiểm tra siêng năng, có vẻ như thường được sử dụng trong một thời gian dài. Đặc biệt trong tuổi teen xu hướng này cao, chúng ta thấy được tầm quan trọng mà vẫn kết nối với mọi người.

 Đâu là ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực khác !?

Các lĩnh vực là loại ứng dụng Ngoài những gì phổ biến, đang được nghiên cứu.

trò chơi 

Trong lĩnh vực trò chơi, “Tsumutsumu” (http://www.disney.co.jp/games/dtt.html), “Pazudora” (https://play.google.com/store/apps/details?id= jp.gungho.pad & hl = ja) là một phổ biến, chẳng hạn như. Tsumutsumu sự dễ thương của thiết kế, từ một cấu trúc trò chơi đơn giản như vậy, người dùng nữ thường đặc trưng. chẳng hạn như 50-60 thế hệ phụ nữ, thậm chí lớp Cho đến nay vời điều đó đã không đến với các trò chơi, là phổ biến nhất trong những bí mật. Pazudora cũng có, tiên phong trong các trò chơi điện thoại thông minh. trong sự đơn giản chỉ đơn giản là xoay tròn và tròn, của việc kết hợp các lớp đó không phải là trò chơi cùng với Tsumutsumu là bí mật mà trở nên phổ biến cho đến nay.

Tin tức

Trong số các ứng dụng tin tức, “tin tức thông minh” https://www.smartnews.com/ja/, “Gunoshi” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gunosy.android&hl = ja) là một phổ biến, chẳng hạn như. tin tức thông minh, hình ảnh là dễ dàng để đọc nhiều bài viết trong tính năng này, đã thu hút được sự phổ biến của nhiều người dùng. Gunoshi là, cho dù người dùng đang xem xét những loại tin tức, nó chỉ cho chúng ta để cung cấp những thông tin cho rằng phù hợp với cá nhân là phổ biến ở sẽ tìm hiểu nó. Cả hai đều được cho là đã trở nên phổ biến về tin tức dễ dàng, bạn muốn đọc sách của bạn có thể được đọc.

Shopping

Trong mua sắm cũng vậy, “Amazon”, “Rakuten Ichiba” là phổ biến. So sánh giá tùy thuộc vào sản phẩm để mua, đó là về một số người mà quyết định mua một trong hai. Cả hai ứng dụng, như là không có khác nhau để xem trong Trình duyệt, mua sắm dễ dàng và tính năng dễ sử dụng ngay cả ứng dụng. do đó, nó đã trở thành một ứng dụng mà đã được yêu thương bởi nhiều người. 

 

Các ứng dụng được sắp ra những thứ mỗi ngày mới. Tổ chức điều tra việc sử dụng của người sử dụng ứng dụng này, bạn có thể thấy rằng nhiều như tuổi tác của ý tưởng. Chúng ta hãy học tốt kết quả khảo sát.

Related articles

shutterstock_381473377

các công ty ứng dụng đã được trao tặng những ưu điểm và ứng dụng của năm để giới thiệu các ứng dụng

Công ty để giới thiệu các ứng dụng được phát t

Read this article

shutterstock_482868640

Giảm căng thẳng chờ đợi trong ứng dụng danh sách chờ đợi! Sau khi xuất bản một nghiên cứu trường hợp

Chờ đợi ứng dụng để giúp làm cho sử dụng hiệu

Read this article

shutterstock_788473492

IOT đến một thị hiệu quả hơn trong “trực quan” mà tận dụng lợi thế của

Đây là một kỹ thuật để kết nối các mono và Int

Read this article

ngan-hang-chay-dua-giam-lai-suat-khach-vay-tien-mua-nha-van-ung-dung

Vay tiền mua nhà – khó hay dễ?

Vay tiền ngân hàng mua nhà - không còn là xa lạ vớ

Read this article

shutterstock_203209918

Đi lên ứng dụng lợi thế tốc độ lặp lại, tùy thuộc vào

Để tăng tốc độ lặp lại, tại sao không thử cũng x

Read this article

shutterstock_344694923 (1)

Nhật Bản rất khó để tải về số lượng duy trì? Các biện pháp cho số lượng tải ứng dụng và là

Từ việc sử dụng rộng rãi của điện thoại thông

Read this article

shutterstock_339326588

ứng dụng của phụ nữ là rất quan trọng để thu hẹp mục tiêu

Sự phát triển của các ứng dụng trong đó người ph

Read this article

computer-1149148_1280

Giới thiệu về trường hợp của ứng dụng có thể được sử dụng trong lĩnh vực y tế

Chẳng hạn như bảo hiểm y tế của ứng dụng xuất hi

Read this article

no image

lịch làm việc thô bạn muốn biết trước khi phát triển ứng dụng

Đây là lần đầu tiên thực hiện phát triển ứng d

Read this article

watch-hand-2

Đồng hồ thông minh Apple Watch sắp đổ bộ vào Việt Nam

Apple Watch - khác xa với mong đợi Hôm 9/9 vừa rồi

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑