*

Tận dụng lợi thế của ứng dụng Nếu bạn quảng cáo tạo ra! Chúng tôi giới thiệu một sáng tạo quảng cáo hiệu quả

Publish: : Last modified:01/01/2019 Tiếng Việt / Vietnamese

Khi bạn tạo quảng cáo, phải được xem xét đầu tiên, các phương tiện truyền thông. Để cung cấp mà bạn muốn kháng cáo và cung cấp cho bạn muốn được thông báo để đảm bảo rằng các mục tiêu là, hoặc hiệu quả để nếu bạn sử dụng phương tiện truyền thông nào, điều quan trọng là chọn công ty.

Trong trang web này, và sự lựa chọn của phương tiện như là một điểm khi bạn tạo quảng cáo, làm thế nào để tận dụng lợi thế của ứng dụng để tạo quảng cáo. sản xuất quảng cáo đối với người phụ trách, và hãy cố gắng bằng mọi cách tham chiếu là nhà tiếp thị tốt hơn.

App để tạo ra một quảng cáo? Giấy và WEB trung thực nào là tốt?

Phương tiện của quảng cáo tạo ra, chia thành phương tiện truyền thông giấy lớn và phương tiện truyền thông WEB. Ngay cả bây giờ dịch là bất cứ điều gì, quảng cáo WEB. quảng cáo WEB đã tiếp tục tăng trưởng hai con số trong năm thứ tư liên tiếp. Điều đó nói rằng, tỷ lệ thành phần môi trường trong tổng số quảng cáo là vẫn còn khoảng 1/4. Quảng cáo của phương tiện truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông giấy sẽ nói rằng vẫn là chủ đạo.

Vì vậy, khi bạn chọn các phương tiện quảng cáo, bạn chọn một trong hai phương tiện truyền thông WEB hoặc phương tiện truyền thông giấy. Hãy nhìn vào mỗi trong những lợi thế và bất lợi.

■ ưu điểm và nhược điểm của quảng cáo giấy

Lợi ích của quảng cáo giấy, có thể được nhìn thấy mà không cần thiết bị, đó là mạnh mẽ trong PR trong không gian thực. quảng cáo WEB sẽ không thể để có được để thấy rằng không có thiết bị, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân, nhưng nếu các phương tiện truyền thông giấy, bạn có thể có một cái nhìn tại chỗ cho bất cứ ai.

Vì vậy, nó nói rằng nó là phương tiện để chứng minh sức mạnh trong không gian thực. Ví dụ, áp phích chiến dịch thực tế hoặc mới quảng cáo trong các cửa hàng, bằng cách cho đi những sự kiện của tờ thông tin ở phía trước của nhà ga, giao chỉ tiêu thực tế để chỉ đạo các quảng cáo bạn đang ở trong thời điểm không gian là công đức của môi trường giấy.

Những bất lợi của điều ngược lại trên một phương tiện giấy là điểm tốn kém để cung cấp cho các mục tiêu. Chi phí chuẩn bị vật liệu in để cung cấp cho các mục tiêu, tất nhiên, áp phích nếu phí lắp đặt quảng cáo, sẽ mất Tekubari nếu chi phí lao động.

■ WEB quảng cáo trong những lợi thế và bất lợi

Lợi ích của quảng cáo WEB là các hành vi tiêu dùng của người sử dụng cho đơn giản được hình dung, dễ dàng để cải thiện để cung cấp cho một rất dễ dàng để có hiệu lực. Ví dụ, nó có thể là quảng cáo từ các quảng cáo liên kết bất cứ nơi nào trong các trang web với một hình dung dẫn đến hợp đồng được ký kết, chẳng hạn như mua hàng được thực hiện với các đường dòng. Bên cạnh đó, các quảng cáo liên kết sẽ nói rằng đó là quảng cáo hiệu quả vì chi phí chỉ xảy ra khi hợp đồng kết luận xảy ra.

Nhược điểm của quảng cáo WEB là rằng không có thiết bị không chạm vào mắt đối phương. Nếu mục tiêu quảng cáo của quảng cáo WEB già có thể không phù hợp.

Bạn có thể tạo một quảng cáo trong ứng dụng? Nó có nghĩa là để thực hiện? Đề nghị ứng dụng 3 cuộc bầu cử!

Khi bạn đã quyết định chọn một phương tiện quảng cáo, chúng ta hãy cùng bây giờ nhìn thấy sự sáng tạo quảng cáo thực tế. Ba ứng dụng có thể tạo quảng cáo sẽ giới thiệu.

■ Phoster

“Phoster” là một ứng dụng có thể dễ dàng tờ rơi và áp phích được tạo ra sử dụng một bức ảnh mà bạn muốn sử dụng của riêng bạn. Dù sao mẫu nổi tiếng rằng thời trang, sẽ có thể dễ dàng tạo ra quảng cáo để chọn mẫu yêu thích của bạn.

■ Flep

“Flep” là một ứng dụng tạo ra tờ Nhật Bản. Trong trường hợp của ứng dụng ở nước ngoài, các phông chữ thường Nhật Bản là không đáng kể là hiện trạng. Nếu bạn thực hiện một quảng cáo bằng tiếng Nhật, nhưng nó là bạn muốn sử dụng một phông chữ phong cách. Khi tạo quảng cáo bằng tiếng Anh “Phoster”, trong trường hợp của người Nhật nó cũng được khuyến khích để sử dụng cả hai, chẳng hạn như làm cho “Flep”.

■ POPKIT

“POPKIT” là một ứng dụng mà có thể dễ dàng tạo ra một POP cũng như tờ rơi quảng cáo. Loại mẫu là tốt hơn của hai ứng dụng thường xuyên, nhưng nó là rất hữu ích khi bạn muốn tạo một POP. Bởi vì ứng dụng ở đây cũng của Nhật Bản, phông chữ tiếng Nhật cũng có thể được sử dụng một cách tự do.


Quảng cáo mang lại lợi nhuận nhiều hơn? Các công ty đang cố gắng phát triển một ứng dụng quảng cáo!

Làm thế nào để tận dụng lợi thế của ứng dụng trong quảng cáo, bạn không chỉ quảng cáo tạo ra bởi các ứng dụng. Bạn có thể tận dụng lợi thế của ứng dụng chính nó như là một quảng cáo. Bằng cách tạo ứng dụng riêng của họ trong các cửa hàng hoặc thương hiệu, bản thân ứng dụng là một ứng dụng quảng cáo, bạn có hiệu quả có thể thu hút khách hàng.

Gần đây sự chú ý đã được rằng ứng dụng quảng cáo này, những gì được cho là tốt hơn so với các quảng cáo, hoặc để thông báo các thông tin phù hợp với vị trí hiện tại trong thông báo đẩy, hoặc tăng việc xem xét phối hợp với SNS, vì có thể dễ dàng được gọi là.

Trong trường hợp của quảng cáo WEB, chỉ có cái nhìn thoáng qua, quảng cáo thường không nhấn vào, xác suất mà mọi người những gì để đọc trong nhiều trường hợp của các thông báo đẩy sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, chẳng hạn như kết hợp với GPS để hiển thị thông tin cửa hàng gần với vị trí hiện tại, chúng ta có thể tăng khả năng rằng mục tiêu đang triển khai một chân vào cửa hàng thực tế.

Và để làm việc với SNS, không chỉ là nó có thể đến cửa hàng phụ thu tiếng nói của người tiêu dùng, nó cũng làm tăng xác suất mà các dịch đang lan rộng.

Bạn nghĩ sao. quảng cáo WEB trong quảng cáo giấy. Cũng nói rằng công cụ quảng cáo mới, ứng dụng quảng cáo. Các thế mạnh của mỗi người trong số các phương tiện truyền thông quảng cáo đã được giới thiệu. Nếu quảng cáo hiệu quả hơn, nó cũng là hiệu quả để sử dụng một sự kết hợp của một đa số phương tiện truyền thông.

Nếu bạn tạo ra một ứng dụng quảng cáo, là bốn chức năng cơ bản cần thiết để thu hút khách hàng (thông báo đẩy, thông báo, phiếu giảm giá, tờ rơi quảng cáo) có thể được giới thiệu trong “Piece” miễn phí được khuyến khích. Kể từ khi lựa chọn 20 chức năng cũng có thể được cài đặt thêm vào các chức năng cơ bản, nó là điều bắt buộc nếu bạn muốn chụp các ứng dụng để các chiến lược tiếp thị. Hãy có một cái nhìn với nhau.

Related articles

shutterstock_697599742

Bao nhiêu của sự phát triển ứng dụng là dự toán?

Công ty bằng việc sử dụng rộng rãi của điện th

Read this article

shutterstock_203209918

Đi lên ứng dụng lợi thế tốc độ lặp lại, tùy thuộc vào

Để tăng tốc độ lặp lại, tại sao không thử cũng x

Read this article

eaters-collective-129481

Các thị o2o? Đối với chương trình khuyến mãi để tăng hiệu quả thu hút khách hàng

Các công ty đang tập trung vào việc tiếp thị s

Read this article

Triển vọng của LINE trong ngành dịch vụ viễn thông

LINE là ứng dụng kết nối mới, cho phép bạn gọi điệ

Read this article

shutterstock_288055130 - コピー

Và phương pháp của hiệu ứng quảng cáo của ứng dụng khuyến mại?

Trong điện thoại thông minh hiện đại và môi tr

Read this article

shutterstock_727997188

Kích hoạt khu vực trong ứng dụng du lịch! Câu chuyện thành công của nó?

Trong những năm gần đây, Nhật Bản, đó cũng là

Read this article

shutterstock_294151754

Các tính năng của ứng dụng thường được sử dụng? Để tạo một ứng dụng của sự lựa chọn cho nhiều người

Khi phát triển ứng dụng trong công ty, tôi ngh

Read this article

https://www.odesk.com/

Người Việt Nam và Crowdsourcing

Đây là bài điều tra của tôi về crowdsourcing ở Việ

Read this article

65161256-small_199853

Nghề môi giới ở Việt Nam

Môi giới – một ngành nghề nhiều “thị phi”, nó thườ

Read this article

shutterstock_251452315

lòng trung thành của khách hàng trong các ứng dụng nếu đạt được?

Để tăng doanh thu và lợi nhuận, điều đó không

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑