*

Tận dụng lợi thế của ứng dụng Nếu bạn quảng cáo tạo ra! Chúng tôi giới thiệu một sáng tạo quảng cáo hiệu quả

Publish: : Last modified:01/01/2019 Tiếng Việt / Vietnamese

Khi bạn tạo quảng cáo, phải được xem xét đầu tiên, các phương tiện truyền thông. Để cung cấp mà bạn muốn kháng cáo và cung cấp cho bạn muốn được thông báo để đảm bảo rằng các mục tiêu là, hoặc hiệu quả để nếu bạn sử dụng phương tiện truyền thông nào, điều quan trọng là chọn công ty.

Trong trang web này, và sự lựa chọn của phương tiện như là một điểm khi bạn tạo quảng cáo, làm thế nào để tận dụng lợi thế của ứng dụng để tạo quảng cáo. sản xuất quảng cáo đối với người phụ trách, và hãy cố gắng bằng mọi cách tham chiếu là nhà tiếp thị tốt hơn.

App để tạo ra một quảng cáo? Giấy và WEB trung thực nào là tốt?

Phương tiện của quảng cáo tạo ra, chia thành phương tiện truyền thông giấy lớn và phương tiện truyền thông WEB. Ngay cả bây giờ dịch là bất cứ điều gì, quảng cáo WEB. quảng cáo WEB đã tiếp tục tăng trưởng hai con số trong năm thứ tư liên tiếp. Điều đó nói rằng, tỷ lệ thành phần môi trường trong tổng số quảng cáo là vẫn còn khoảng 1/4. Quảng cáo của phương tiện truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông giấy sẽ nói rằng vẫn là chủ đạo.

Vì vậy, khi bạn chọn các phương tiện quảng cáo, bạn chọn một trong hai phương tiện truyền thông WEB hoặc phương tiện truyền thông giấy. Hãy nhìn vào mỗi trong những lợi thế và bất lợi.

■ ưu điểm và nhược điểm của quảng cáo giấy

Lợi ích của quảng cáo giấy, có thể được nhìn thấy mà không cần thiết bị, đó là mạnh mẽ trong PR trong không gian thực. quảng cáo WEB sẽ không thể để có được để thấy rằng không có thiết bị, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân, nhưng nếu các phương tiện truyền thông giấy, bạn có thể có một cái nhìn tại chỗ cho bất cứ ai.

Vì vậy, nó nói rằng nó là phương tiện để chứng minh sức mạnh trong không gian thực. Ví dụ, áp phích chiến dịch thực tế hoặc mới quảng cáo trong các cửa hàng, bằng cách cho đi những sự kiện của tờ thông tin ở phía trước của nhà ga, giao chỉ tiêu thực tế để chỉ đạo các quảng cáo bạn đang ở trong thời điểm không gian là công đức của môi trường giấy.

Những bất lợi của điều ngược lại trên một phương tiện giấy là điểm tốn kém để cung cấp cho các mục tiêu. Chi phí chuẩn bị vật liệu in để cung cấp cho các mục tiêu, tất nhiên, áp phích nếu phí lắp đặt quảng cáo, sẽ mất Tekubari nếu chi phí lao động.

■ WEB quảng cáo trong những lợi thế và bất lợi

Lợi ích của quảng cáo WEB là các hành vi tiêu dùng của người sử dụng cho đơn giản được hình dung, dễ dàng để cải thiện để cung cấp cho một rất dễ dàng để có hiệu lực. Ví dụ, nó có thể là quảng cáo từ các quảng cáo liên kết bất cứ nơi nào trong các trang web với một hình dung dẫn đến hợp đồng được ký kết, chẳng hạn như mua hàng được thực hiện với các đường dòng. Bên cạnh đó, các quảng cáo liên kết sẽ nói rằng đó là quảng cáo hiệu quả vì chi phí chỉ xảy ra khi hợp đồng kết luận xảy ra.

Nhược điểm của quảng cáo WEB là rằng không có thiết bị không chạm vào mắt đối phương. Nếu mục tiêu quảng cáo của quảng cáo WEB già có thể không phù hợp.

Bạn có thể tạo một quảng cáo trong ứng dụng? Nó có nghĩa là để thực hiện? Đề nghị ứng dụng 3 cuộc bầu cử!

Khi bạn đã quyết định chọn một phương tiện quảng cáo, chúng ta hãy cùng bây giờ nhìn thấy sự sáng tạo quảng cáo thực tế. Ba ứng dụng có thể tạo quảng cáo sẽ giới thiệu.

■ Phoster

“Phoster” là một ứng dụng có thể dễ dàng tờ rơi và áp phích được tạo ra sử dụng một bức ảnh mà bạn muốn sử dụng của riêng bạn. Dù sao mẫu nổi tiếng rằng thời trang, sẽ có thể dễ dàng tạo ra quảng cáo để chọn mẫu yêu thích của bạn.

■ Flep

“Flep” là một ứng dụng tạo ra tờ Nhật Bản. Trong trường hợp của ứng dụng ở nước ngoài, các phông chữ thường Nhật Bản là không đáng kể là hiện trạng. Nếu bạn thực hiện một quảng cáo bằng tiếng Nhật, nhưng nó là bạn muốn sử dụng một phông chữ phong cách. Khi tạo quảng cáo bằng tiếng Anh “Phoster”, trong trường hợp của người Nhật nó cũng được khuyến khích để sử dụng cả hai, chẳng hạn như làm cho “Flep”.

■ POPKIT

“POPKIT” là một ứng dụng mà có thể dễ dàng tạo ra một POP cũng như tờ rơi quảng cáo. Loại mẫu là tốt hơn của hai ứng dụng thường xuyên, nhưng nó là rất hữu ích khi bạn muốn tạo một POP. Bởi vì ứng dụng ở đây cũng của Nhật Bản, phông chữ tiếng Nhật cũng có thể được sử dụng một cách tự do.


Quảng cáo mang lại lợi nhuận nhiều hơn? Các công ty đang cố gắng phát triển một ứng dụng quảng cáo!

Làm thế nào để tận dụng lợi thế của ứng dụng trong quảng cáo, bạn không chỉ quảng cáo tạo ra bởi các ứng dụng. Bạn có thể tận dụng lợi thế của ứng dụng chính nó như là một quảng cáo. Bằng cách tạo ứng dụng riêng của họ trong các cửa hàng hoặc thương hiệu, bản thân ứng dụng là một ứng dụng quảng cáo, bạn có hiệu quả có thể thu hút khách hàng.

Gần đây sự chú ý đã được rằng ứng dụng quảng cáo này, những gì được cho là tốt hơn so với các quảng cáo, hoặc để thông báo các thông tin phù hợp với vị trí hiện tại trong thông báo đẩy, hoặc tăng việc xem xét phối hợp với SNS, vì có thể dễ dàng được gọi là.

Trong trường hợp của quảng cáo WEB, chỉ có cái nhìn thoáng qua, quảng cáo thường không nhấn vào, xác suất mà mọi người những gì để đọc trong nhiều trường hợp của các thông báo đẩy sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, chẳng hạn như kết hợp với GPS để hiển thị thông tin cửa hàng gần với vị trí hiện tại, chúng ta có thể tăng khả năng rằng mục tiêu đang triển khai một chân vào cửa hàng thực tế.

Và để làm việc với SNS, không chỉ là nó có thể đến cửa hàng phụ thu tiếng nói của người tiêu dùng, nó cũng làm tăng xác suất mà các dịch đang lan rộng.

Bạn nghĩ sao. quảng cáo WEB trong quảng cáo giấy. Cũng nói rằng công cụ quảng cáo mới, ứng dụng quảng cáo. Các thế mạnh của mỗi người trong số các phương tiện truyền thông quảng cáo đã được giới thiệu. Nếu quảng cáo hiệu quả hơn, nó cũng là hiệu quả để sử dụng một sự kết hợp của một đa số phương tiện truyền thông.

Nếu bạn tạo ra một ứng dụng quảng cáo, là bốn chức năng cơ bản cần thiết để thu hút khách hàng (thông báo đẩy, thông báo, phiếu giảm giá, tờ rơi quảng cáo) có thể được giới thiệu trong “Piece” miễn phí được khuyến khích. Kể từ khi lựa chọn 20 chức năng cũng có thể được cài đặt thêm vào các chức năng cơ bản, nó là điều bắt buộc nếu bạn muốn chụp các ứng dụng để các chiến lược tiếp thị. Hãy có một cái nhìn với nhau.

Related articles

shutterstock_337512026

Mục đích thực sự của phát triển ứng dụng? Đang cố gắng để làm rõ mục đích để không kết thúc với sự phát triển chỉ

Trong những năm gần đây, sự ra đời của ứng dụn

Read this article

image00 (1)

TRÀO LƯU CHỤP ẢNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT

Chụp ảnh từ lâu đã trở thành trào lưu quá đỗi quen

Read this article

jj-ying-215316-unsplash

Đối với ví dụ áp dụng và lợi ích của việc sử dụng ứng dụng

Trong những năm gần đây của sinh viên tốt nghi

Read this article

woocommerce-logo

WooCommerce – Plugin tạo trang bán hàng của WordPress

Khái quát chức năng -  Cung cấp nhiều tính năng

Read this article

shutterstock_533640175 (1)

Cần thiết để lock- khách hàng! Cửa hàng ứng dụng tạo ra lợi ích ba và câu chuyện thành công

  Hiện nay, việc tạo ra các ứng dụng l

Read this article

matam-jaswanth-334889

Cố gắng để thành công biết các xu hướng mới nhất của ứng dụng công ty

​​công ty đang gia tăng số lượng khách hàn

Read this article

shutterstock_697599742

Bao nhiêu của sự phát triển ứng dụng là dự toán?

Công ty bằng việc sử dụng rộng rãi của điện th

Read this article

03_01

Thành công bằng cách sử dụng quảng cáo o2o

quảng cáo o2o đã rất quen thuộc trong vài năm

Read this article

shutterstock_469806407

Hãy cho tôi biết trước khi phát triển! Các dịch vụ xác minh ứng dụng

Để việc phát hành trước đó là lớn hơn giá trị

Read this article

03_01

Nó giới thiệu một ví dụ về ứng dụng quảng cáo ~ A ~ o2o marketing trong ngành công nghiệp thời trang

O2o tiếp thị và xu hướng của nó O2o marketing l

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑