*

AC-3

A Dolby Digital audio recording technology with surround sound. Used on DVD movie discs, it provides six channels, known as 5.1: front left, right and center and rear left and right plus subwoofer.

AC-3
Một công nghệ ghi âm thanh Dolby Digital. Được dùng trên các đĩa phim ảnh DVD, nó cung cấp sáu kênh, được gọi là 5.1: mặt trước bên trái, bên phải, ở giữa, và mặt sau bên trái và bên phải cộng với loa có tần số thấp.


Published:

PAGE TOP ↑