*

activity light

A small colored light on the computer’s front panel that signals when a disk drive is reading or writing data.

đèn báo hoạt động
Trên mặt trước máy tính, đây là một đèn nhỏ cớ màu, nó sẽ sáng nhấp nháy khi ổ đĩa đang đọc hoặc đang ghi dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑