*

Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM)

In multimedia, a method of digital wave-form sampling where the difference between successive samples is encoded rather than their actual values. This technique provides higher ifdelity sound with fewer bits of resolution than conventional pulse code modulation (PCM) encoding techniques. Using ADPCM, you can increase the quantity of audio information that can be stored on a single compact disk from 1 hour to about 16 hours. ADPCM is the storage technique used by CD-ROM XA and CD-I disk. See CD-I, CD-ROM XA, and pulse code modulation (PCM).

Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM)
Trong đa phương tiện, đây là một phương pháp nén tín hiệu xoay chiều theo kỹ thuật số, trong đó sự khác nhau giữa các mau lấy liên tiếp được mã hóa khác với các giá trị thực của chúng. Dùng ADPCM bạn có thể tăng lượng thông tin âm thanh chứa trong một đia compact từ 1 giờ lên đến khoảng 16 giờ, mà độ trung thực van giữ nguyên hoặc có thể tốt hơn. ADPCM là kỹ thuật đang được sử dụng trong các đĩa CD-ROM XA cà CD-I. Xem CD-ROM eXtended Architecture (CD-ROM XA). Compact Disk – Interactive (CD-I), và pulse code modulation (PCM).


Published:

PAGE TOP ↑