*

Advanced Micro Devices(AMD)

(1) Used in the flat panel liquid crystal displays of laptop and notebook computers. The electronic “ink” contains millions of microcapsules, each containing a mixture of dye pigment and pigment chips. These capsules to produce the color image.

(2) A global company that produces microprocessors, memory devices, and circuitry. It is in competition with market leaders such as Intel.

Advanced Micro Devices(AMD)
(1) Được sử dụng trong các màn hình tinh thể lỏng panel phẳng của các máy hình tinh thể lỏng panel phẳng của các máy tính laptop và notebook. “Mực” điện tử chứa hàng trăm vi cpsule, mỗi vi capsule chứa hỗn hợp của chất màu và các mạch chất màu. Sau đó những capsule này phản ứng lại các điện tích nhằm tạo ra ảnh màu.

(2) Một công ty toàn cầu sản xuất các bộ vi xử lý, các thiết bị bộ nhớ, và mạch điện. Nó đang cạnh tranh với những nhà sản xuất hàng đầu trên thị trường chẳng hạn như Intel.


Published:

PAGE TOP ↑