*

Advanced Mobile Phone Service/System

An analog mobile phone system popular throughout the Americas, Asia-Pacific region, and Eastern Europe. It operates in the 800 MHz frequency band.

Advanced Mobile Phone Service/System
Hệ thống điện thoại di động tương đồng phố biến qua suốt vùng châu Mỹ, vùng châu Á Thái Bình Dương và Đông Âu. Nó hoạt động trong dãy tần số 800 MHz.


Published:

PAGE TOP ↑