*

adventure game

A computer game set in a theme-based environment such as medieval, gothic horror, science fiction, desert war, etc. Some cand be played on-line, others need to be downloaded.

trò chơi thám hiểm
Một trò chơi máy tính được thiết lập trong môi trường dựa theo chủ đề chẳng hạn như thời trung cổ, kinh dị, chuyện khoa học viễn tưởng, chiến tranh sa mạc, … Một số trò chơi có thể được chơi trên trực tuyến, những trò chơi khác cần được tải xuống.


Published:

PAGE TOP ↑