*

amazon.com Amazon.com

One of the leading online retailers, it started life as a bookstore but has now expanded into other areas of retailing. It has a reputation for excellent service combined with good value and recommendations.

amazon.com Amazon.com
Một trong những nhà đại lý trực tuyến hàng đầu, nó bắt đầu hoạt động ở dạng một cửa hiệu sách nhưng ngày nay đã mở rộng thành các khu vực bán lẻ khác. Nó có danh tiếng về dịch vụ hoàn hảo cùng với giá trị và những lời khuyên hữu ích.


Published:

PAGE TOP ↑