*

amp(AMPere)

A unit of electrical current in a circuit. Volts measure the force or pressure behind the current. Watts are a total measurement of power derived from multiplying amps times volts.

amp(AMPere)
Một đơn vị đo lường cường độ dòng điện. Các volt đo cường độ phía sau dòng điện. Các watt là tổng số đo cường độ có được do nhân amp giờ với volt.


Published:

PAGE TOP ↑