*

AMPS(Advanced Mobile Phone Service)

The analog cellular phone system used in North and South America and more than 35 other countries. It is cellular equivalent of POTS.

AMPS(Advanced Mobile Phone Service)
Hệ thống điện thoại di động giống như hệ thống gốc được sử dụng ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ và ở hơn 35 đất nước khác. Đó là một hệ thống điện thoại di động tương tự như POTS.


Published:

PAGE TOP ↑