*

analog transmission

A communications scheme that uses a continuous signal varied by amplification. See broadband and digital transmission.

truyền thông tương tự
Một phương pháp truyền thông. sử dụng các tín hiệu dạng liên tục được biến đổi qua khuyeesch đại. Xem broadband, và digital transmission.


Published:

PAGE TOP ↑