*

antistatic mat

A mat or pad placed on or near a computer device, This pad absorbs static electricity, which can damage semiconductor devices if the devices are not properly grounded.

tấm lót chống tĩnh điện
Miếng lót hoặc miếng đệm trải dưới hay đặt cạnh các thiết bị máy tính. Miếng đệm lót này sẽ hấp thu điện tích tĩnh điện; loại điện tích có thể đánh hỏng các linh kiện bán dẫn nếu chúng không được nối đất tốt.


Published:

PAGE TOP ↑