*

Apple Desktop Interface

A set of user-interface guidelines, developed by Apple Computer and published by Addison-Wesley, Intended to ensure that all Macintosh applications appear and work in similar ways. See user interface.

giao diện máy tính để bàn Apple, giao diện (ADI)
Tập các qui tắc về giao diện giữa người và máy do hãng Apple Computer biên soạn và hãng Addison-Wesley xuất bản, với ý định bảo đảm cho dáng vẻ và cách hoạt động của tất cả trình ứng dụng Macintosh đều như nhau. Xem user interface.


Published:

PAGE TOP ↑