*

application control menu

In Microsoft Windows and Windows applications, a menu that appears on the extreme left of the menu bar. You use this menu to copy and paste information among Windows applications, to minimize and maximize the application window, to move the application window or icon, and to switch to other active Windows applications.

trình đơn kiểm soát ứng dụng
Trong Microsoft Windows và các trình ứng dụng Windows, đây là một trình đơn xuất hiện khi chọn đúng một nút điều khiển nằm ở ngoài bên trái của dải đầu đề. Bạn có thể dùng trình đơn này cùng với bàn phím để phóng to, thu nhỏ và phục hồi cửa sổ ứng dụng; để di chuyển và định lại kích cỡ cửa sổ ứng dụng; để chuyển đổi sang các chương trình ứng dụng Windows khác; và để đóng một ưng dụng trong cửa sổ đó.


Published:

PAGE TOP ↑