*

AT keyboard

An 84-key keyboard introduced with the IBM Personal Computer AT (Advanced Technology) in response to complaints about the original IBM Personal Computer keyboard, which used a keyboard layout dissimilar to that of office typewriters. The AT keyboard is considered a mtnimal standard today; most IBM and IBM-compatible computers come equipped with an enhanced 101-key layout. See keyboard layout.

AT keyboard
Loại bàn phím 84 phím đã được giới thiệu cùng với máy tính IBM PC/AT (Advanced Technology-công nghệ tiên tiến) để đáp lại lời phê bình đối với bàn phím của máy tính IBM loại cũ, bố trí các phím không quen thuộc đối với các nhân viên đánh máy văn phòng. Bàn phím AT ngày nay đã được thu nhỏ kích thước đến mức tối thiểu, hầu hết các máy tính IBM PC và tương thích IBM đều được trang bị loại bàn phím nâng cao, bố trí đến 101 phím. Xem keyboard layout.


Published:

PAGE TOP ↑