*

audio CD

Same as CD.

CD âm thanh
Tương tự như CD.


Published:

PAGE TOP ↑