*

AutoLISP

An AutoCAD language used to create customized menus and routines.

AutoLISP
Một ngôn ngữ AutoCAD được sử dụng để tạo các thường trình và các menu được tạo tùy biến.


Published:

PAGE TOP ↑