*

auxiliary battery

In a notebook computer, a small, built-in battery that is capable of powering the computer for a few minutes while you insert a freshly charged battery pack.

bộ pin phụ
Trong máy tính notebook đây là bộ pin nhỏ lắp sẵn bên trong, có thể dùng để nuôi máy tính trong vài phút khi bạn thay vào hộp pin mới được nạp.


Published:

PAGE TOP ↑