*

AXP

A family of computer systems from Digital that use the Alpha CPU chip.

AXP
Một tập hợp các hệ thống máy tính của digital vốn sử dụng vi mạch (chip) Alpha CPU.


Published:

PAGE TOP ↑