*

B protocol A

file transfer protocol from CompuServe Quick B is a faster version only for downloading. Later versions of B will auto-matically select Quick B.

Giao thức B
Một giao thức truyền file từ cổngCompuServe. Quick B là một phiên bản nhanh để tải. Phiên bản sau đó của B sẽ tự động chọn Quick B.


Published:

PAGE TOP ↑