*

bank

An arrangement of identical hardware components.

bank
Sự sắp xếp các thiết bị phần cứng tương tư nhau.


Published:

PAGE TOP ↑