*

bar code reader

An input device equipped with a stylus that scans bar codes; the device then converts the bar code into a number displayed on-screen. See bar code.

đầu đọc mã sọc
Một dụng cụ lối vào có gắn một cây bút dùng để quét ngang qua các mã sọc, dụng để quét ngang qua các mã sọc, đụng cụ này sẽ biến đổi mã số thành. Xem bar code.


Published:

PAGE TOP ↑