*

basic rate interface

This version of integrated Services Digital Network (ISDN) owes its popularity to its use of standard telephone jacks.

giao diện tốc độ cơ bản
Phiên bản này của ISDN (mạng các dịch vụ tích hợp kỹ thuật số) được sử dụng rộng rãi trong các lỗ cắm điện thoại chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑