*

bayonet mechanism

The coupling mechanism found in the BNC connector. This is a plug and socket connection found in many communications devices.

cơ cấu chốt ghép
Cơ cấu ghép đôi được tìm thấy trong thiết bị nối BNC. Đây là một nối kết phích cắm và ổ cắm được tìm thấy trong nhiều thiết bị truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑