*

bearer channel

In Integrated Services Digital Network (ISDN) cabling, there are two types of wires, one of which is called the bearer channel. This is used as the main channel for transmitting data. The other wire (the D-channel) is used for sending control information.

kênh tải
Trong thư từ e-mail, là một thông báo có thể được gởi cùng lúc đến một số người ngoại trừ người nhận chính. Những người này khi nhận được một BBC sẽ không thể thấy tên và địa chỉ của những người nhận khác đã nhận thông báo này, chỉ là địa chỉ riêng của họ và của người gởi. Theo cách này, người nhận chính sẽ không biết rằng bất kỳ người nhận chính sẽ không biết rằng bất kỳ người nào khác đã sao chép váo cùng một thông báo.


Published:

PAGE TOP ↑