*

bed

In multimedia, the instrumental music that provides the enveloping background for a presentation.

bed
Trong đa phương tiện, đây là nhạc của các nhạc cụ được dùng làm phong nền một buổi diễn.


Published:

PAGE TOP ↑