*

bells and whistles

An application program’s advanced features. Many people say that bells and whistles. Many people say that bells and whistles, such as mail-merging capabilities in a word processing program, aren’t desirable for novices. and they recommend programs that tack such features. If advanced features do not clutter the user interface, however, you should buy full-features software you can grow into. A feature that seems hopelessly advanced right now may turn out to be vital. See mail merge.

bell và whistles
Những tính năng tiên tiến của một chương trình ứng dụng hoặc một hệ thống máy tính. Nhiều người thường nói rằng bells và whistles (như các khả năng hòa hợp của một chương trình xử lý tè chẳng hạn) không phải là những gì đáng mong ước của những người mới bước vào nghề, và họ khuyên nên dùng những chương trình không có các tính năng tiên đó. Quan điểm náy không những chỉ khuyên bạn nên mua các phần mềm dổ sung khi tay nghề đã vững vàng, mà thực tế nó còn gây chán nản cho hội có thể khai thác các tính năng phức tạp hơn. Nếu những tính năng tiên tiến không gây lộn xộn cho sự giao tiếp người máy, thì bạn hãy mua những phần mềm có đầy đủ các tính năng để bạn có thể trưởng thành trong môi trường đó. Xem mail merge.


Published:

PAGE TOP ↑