*

bias

The voltage used to control or stabilize an electronic circuit.

bias
Điện áp dùng để điều khiển hoạc tạo ổn định một mạch điện tử.


Published:

PAGE TOP ↑