*

Big Blue

A nickname for IBM. referring to the blue and white logo on its early mainframes and still on its corporate advertising. Not to confused with Deep Blue, the computer that beat chess champion Garry Kasparov in a televised game.

Big Blue
Một bí banh cho IBM, ám chỉ logo xanh và trắng trên các máy chủ ban đầu của họ và vẫn xuất hiện trên các quảng cáo công ty của họ. Đừng lẫn lộn với Deep Blue, máy tính đánh bại nhà vô địch cờ vua Garry Kasparov trong một trận đấu được phát sóng trên truyền hình.


Published:

PAGE TOP ↑