*

bit pattern

A specific layout of binary digits.

bit pattern
Một kiểu trình bày riêng biệt của các chữ số nhị phân.


Published:

PAGE TOP ↑