*

BNC(British Naval Connector)

A commonly used connector for coaxial cable. The plug looks like a tiny tin can with the lid off and two short pins sticking out on the upper edge on opposite sides. After insertion, the plug is turned, tightening the pins in the socket.

BNC(British Naval Connector)
Một bộ nối thường được sử dụng cho cáp đồng trục. Phich cắm trông giống như một hộp thiếc nhỏ với nắp mở ra và hai chốt ngắn nhô ra trên mép trên ở các cạnh đối diện. Sau khi chèn vào, phích cắm được mở, làm chặt các chốt trong ổ cắm.


Published:

PAGE TOP ↑