*

boot drive

A disk drive that contains the operating system.

ổ đĩa khởi động
Một ổ đĩa có chứa hệ điều hành.


Published:

PAGE TOP ↑