*

bug compatible

A hardware device that contains the same design flaws as the original.

bug compatible
Một thiết bị phần cứng chứa các khuyết điểm thiết kế tương tự như thiết bị gốc.


Published:

PAGE TOP ↑