*

built-in font

A printer font encoded permanently in the printer’s read-only memory (ROM). All laser printers offer at least one built-in fonts, including (at the minimum) a Roman-style serif font such as Times Roman or Dutch and an attractive clean sans serif font such as Helvetica or Swiss. PostScript-compatible laser printers have a nice range of built-in fonts from Adobe Systems, Inc. These fonts include Avant Garde, Bookman, New Century Schoolbook, Palatino, and Zapf Chancery. See cartridge font, downloadable font, font, scalable font, and screen font.

font (chữ) cài sẵn
Font chữ máy in đã được mã hóa cố định trong bộ nhớ RAM của máy in. Mọi máy in laser đều có ít nhất một kiểu chữ cài sẵn gọi là font chữ lưu trú (resident font). Bạn nên mua một máy in có vài kiểu chữ bao gồm một font chữ có chân kiểu Roman (như Times Roman hoặc Dutch), và một font chữ không chân (như Helvetica hoặc Swiss). Vì các thuật ngữ font (font) và typeface (kiểu chữ) thường được dùng lan lộn, cho nên bạn cần phải tìm hiểu chính xác loại chữ nào có trong máy in mà bạn muốn mua. Hãy đọc kỹ các tài liệu thuyết minh kèm theo máy in để tìm bảng danh sách liệt kê các font chữ cài sẵn và xem chúng có phải là loại có thể co giãn hay không. Xem cartridge font, downloadable font, font, scalable font, và screen font.


Published:

PAGE TOP ↑