*

bundled software

Software included with a computer system as part of the system’s total price.

bundled software
Phần mềm bao gồm trong một hệ máy tính và được coi như là một bộ phận trong tổng giá tiền của hệ thống.


Published:

PAGE TOP ↑