*

bunny suit

The protective clothing worn by an individual in a clean room that keeps human bacteria from infecting the chip-making process. The outfit makes people look like oversized rabbits.

bunny suit
Quần áo bảo hộ được mặc trong một phòng sạch để giúp tránh sự lây lan vi khuẩn từ con người sang tiến trình tạo chip. Quần áo làm cho người mặc trông giống như các con thỏ quá cỡ.


Published:

PAGE TOP ↑