*

bus mastering

A bus design that allows add-in boards to process independently of the CPU and to be able to access the computer’s memory and peripherals on their own.

bus mastering
Một kiểu thiết kế bus cho phép các bảng mạch bổ sung xử lý một cách độc lập với CPU và có thể truy cập bộ nhớ của máy tính và các thiết bị ngoại vi.


Published:

PAGE TOP ↑