*

cameraready copy

A printed and finished manuscript or illustration ready to be photographed by the printer for reproduction.

bản sao hoàn tất
Một bản viết tay hoặc một hình minh họa đã được sửa chữa và in mau hoàn tất, sẵn sàng để được một nhà máy in chụp lại và nhân ra nhiều bản.


Published:

PAGE TOP ↑