*

candela

A unit of measurement of the intensity of light. An ordinary wax candle generates one candela. See lumen.

candela
Một đơn vị đo cường độ ánh sáng. Một nến sáp thông thường tạo ra một candela. Xem lumen.


Published:

PAGE TOP ↑