*

capstan

On magnetic tape drives, a motorized cylinder that traps the tape against a freewheeling roller and moves it at a regulated speed.

capstan
Trên các ổ đĩa băng từ, một xi lanh có động cơ bẫy băng dựa vào một trục lăn tự do và di chuyển nó với một tốc độ đã định.


Published:

PAGE TOP ↑