*

CCITT V.22bis

A modulation protocol for computer modems, used internationally, governing transmission and reception at a speed of 2400 bits per second. See modem and modulation protocol.

CCITT V.22bis
Hướng dẫn việc phát và thu dữ liệu ở tốc độ 2.400 bit/giây hoặc 9.600, (Bis có nghĩa là lặp lại, vì V.22 bis lặp lại chuẩn 1.200 đối vơi 2.400 bit/giây).


Published:

PAGE TOP ↑