*

CCITT V.32

A highspeed modulation protocol for computer modems that governs that data transmission at speeds of 4800 or 9600 bits per second. Highspeed modems using this standard are now avail able for less than $150.

CCITT V.32
Tiêu chuẩn đố với việc phát dữ liệu ở tốc độ 4.800 hoặc 9.600 bit/giây. Các modem tốc độ cao dùng chuẩn này, hiện nay có sẵn trên thị trường với giá 150 đô la.


Published:

PAGE TOP ↑