*

CD caddy

A plastic container that holds a CDROM disc. The caddy is inserted into the disc drive.

CD caddy
Một thùng chứa bằng nhựa chứa một đĩa CDROM. Caddy được gắn vào ổ đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑