*

CDE

(1)(Common Desktop Enviroment) A graphical user interface for open systems. It is based on Motif with elements from HP, IBM and others. Originally developed by COSE, it is now governed by X/Open.

(2)(Computer Desktop Encyclopedia) The expanded version of this book available in print as well as on CDROM. See Computer Desktop Encyclopedia.

CDE
(1)(Common Desktop Enviroment) Một giao diện người dùng đồ họa cho các hệ thống mở rộng. Nó được dựa vào Motif với các thành phần từ HP, IBM và những thành phần khác. Ban đầu được phát triển bởi X/Open.

(2)(Computer Desktop Encyclopedia) Phiên bản mở rộng của sách này có sẵn ở dạng bản in và trên CDROM.


Published:

PAGE TOP ↑